KANONENFIEBER + GRIMA w Klub Zaścianek - 27.02.2023 - Kraków Poniedziałek, 27 lutego 2023 | Klub Zaścianek, Kraków

godzina rozpoczęcia: 19:30 / godzina otwarcia bramek: 19:00
MIEJSCE STOJĄCE - PRZEDSPRZEDAŻ TicketClub.pl - Bilety - Informacje
miejsce stojące, Dostępne do: 26 lutego 2023 23:59
70.00 PLN
Wybierz liczbę biletów:
miejsce stojące, Dostępne do: 26 lutego 2023 23:59


MIEJSCE STOJĄCE - W DNIU KONCERTU TicketClub.pl - Bilety - Informacje
miejsce stojące, Dostępne do: 27 lutego 2023 23:30
80.00 PLN
Wybierz liczbę biletów:
miejsce stojące, Dostępne do: 27 lutego 2023 23:30

KANONENFIEBER + GRIMA Poniedziałek, 27 lutego 2023 / Klub Zaścianek, Kraków - Opis wydarzenia:

KANONENFIEBER + GRIMA TOUR

Kanonenfieber - Anti-War Blackened Death Metal / Bamberg, Germany
https://www.instagram.com/kanonenfieber
https://www.facebook.com/Kanonenfieber
https://linktr.ee/kanonenfieber

Kanonenfieber - Menschenmühle: http://y2u.be/pDtXNckpqvc
Kanonenfieber - Stop the War: http://y2u.be/UqPm1QeESvI
Kanonenfieber - Der Füsilier I: http://y2u.be/mP7DkSpG2KA
Kanonenfieber - Der Füsilier II: http://y2u.be/HlDshrth9vQ

KANONENFIEBER The biggest German metal newcomer band 2021, founded as a one-man project in Bamberg & cast from steel and lead. Kanonenfieber & it's fantastic first debut "Menschenmühle" conquered the live stages with successful sold-out headliner shows up to 550 capacity and festivals.
With a unique concept, far from glorifying war and industrialized dying, the band goes to the archives for the songs and in long-forgotten correspondence between warriors and homeland, to give a face to the nameless horror. Each song is lyrically based on real stories and has a personal touch provided to make the madness tangible.

[PL]
KANONENFIEBER Największy niemiecki metalowy zespół debiutujący w 2021 roku, założony jako jednoosobowy projekt, odlany w stali i ołowi w Bambergu.
Kanonenfieber i jego fantastyczny pierwszy debiut „Menschenmühle” podbili sceny na żywo dzięki udanym, wyprzedanym występom , zarówno jako headliner w średniej wielkości klubach Niemiec jak i na międzynarodowych festiwalach
Z unikalnym konceptem, dalekim od gloryfikowania wojny i uprzemysłowionego umierania, zespół sięga do archiwów po piosenki i dawno zapomnianą korespondencję między wojownikami a ojczyzną, aby nadać oblicze bezimiennemu horrorowi.
Tekst każdej piosenki jest oparty na prawdziwych historiach i ma osobisty charakter, dzięki czemu szaleństwo wojny staje się wręcz czymś namacalnym

***

Grima - Atmospheric Black Metal / Siberia, Russia
https://grimanp.bandcamp.com/album/devotion-to-lord
https://www.facebook.com/grimablackmetal

Grima - Enisey: http://y2u.be/UNjRM8il-O4
Grima - Cedar and Owls: http://y2u.be/sC5fxMZF7Ck
Grima - Giant's Eternal Sleep: http://y2u.be/gPHZfCpvSD4

A duo from the dark woods of Siberia, founded by Velhelm and Morbius.
It has existed since 2014 as a studio-only project, with a pagan ethos “based on the worship of the elder forest, its power and magic, where the Grima is a supreme god… a powerful spirit, who protects only those who live in a forest, and punishes everyone who does not respect nature”.
Modernized war is devastating, not only for the human beings but also for the earth. It brings death and decay to everything our cult cherishes, leaving bruises and permanent scars on earth's body. Putting our sacred temple on fire.
Grima, our almighty god, weeps in the sight of all the destruction unholy beings have brought upon us. But no one can hear our lamentations, as we speak a long forgotten tongue. For this reason we are pleased to announce a "Frostbitten" journey through the mainland with our friends whom we met last summer who share our conviction but in a different and more direct approach. Please cheer for the human mill and German anti-war blackened death metal outfit Kanonenfieber.

[PL]
Duet z mrocznych lasów Syberii, założony przez Velhelma i Morbiusa.
Istnieje od 2014 roku jako projekt wyłącznie studyjny, z pogańskim etosem „opartym na kulcie Starego Lasu, jego mocy i magii, gdzie Grima jest najwyższym bogiem… potężnym duchem, który chroni tylko tych, którzy żyją w lesie i karze każdego, kto nie szanuje przyrody”.
Nowoczesn wojna jest niszczycielska nie tylko dla ludzi, ale także dla ziemi. Przynosi śmierć i rozkład wszystkiemu, co ceni nasz kult, pozostawiając siniaki i trwałe blizny na ciele Ziemi. Podpalając naszą świętą świątynię.
Grima, nasz wszechmocny bóg, płacze na widok zniszczenia, jakie sprowadziły na nas bezbożne istoty. Ale nikt nie może usłyszeć naszych lamentów, ponieważ mówimy dawno zapomnianym językiem. Z tego powodu mamy przyjemność ogłosić „odmrożoną” podróż po kontynencie z naszymi przyjaciółmi, których poznaliśmy zeszłego lata i którzy podzielają nasze przekonanie, ale w innym, bardziej bezpośrednim podejściu

********
POLITICAL STANCE: The artist publicly denounced Russian war crimes held on Ukrainian soil. During our past tour we raised over 1.600€ which we donated to Caritas International - Nothilfe Ukraine-Krieg, to support Ukrainian war victims and to a few local Ukrainian artists who had to cancel their touring plans due to the war.

[PL]
STANOWISKO POLITYCZNE:
Zespół publicznie potępił rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na ukraińskiej ziemi.
Podczas naszej poprzedniej trasy zebraliśmy ponad 1.600 €, które przekazaliśmy Caritas International - Nothilfe Ukraine-Krieg, aby wesprzeć ukraińskie ofiary wojny i kilku lokalnych ukraińskich artystów, którzy musieli odwołać swoje plany koncertowe z powodu wojny.

Doors 19:00h l Start: 19:30h l Klub Zaścianek - ul. Rostafińskiego 4, Kraków, Poland

Zobacz więcej
Kup bilet kolekcjonerski:
Bilety kolekcjonerskie - KANONENFIEBER + GRIMA
Jak kupić bilety?
  1. Wybierz liczbę biletów automatycznie lub z widoku mapy.
  2. Wybierz rodzaj biletu (elektroniczny, kolekcjonerski, standardowy).
  3. Musisz sfinalizować zamówienie w ciągu 10 minut od dodania biletów do koszyka.
  4. Jeżeli chcesz zakończyć zakupy i przejść do kasy, kliknij przycisk "Finalizuj zamówienie".
  5. Postępuj zgodnie z krokami w koszyku, aby dokonać zakupu.
  6. Na podany adres email otrzymasz informacje o statusie zamówienia.
Bilety kolekcjonerskie - KANONENFIEBER + GRIMA
Twój koszyk jest pusty
KAZIK - zdjęcie główne wydarzenia

Fan kupił bilet na
KAZIK
17 sekund temu