Strefa Plaża AGH / Karnet w Strefa Plaża AGH - 22.05.2019 - Kraków 22 maja 2019 | Strefa Plaża AGH, Kraków

KARNET 4-DNIOWY DLA STUDENTA AGH - STREFA PLAŻA AGH TicketClub.pl - Bilety - Informacje
Przysługują wyłącznie studentom AGH z ważną legitymacją studencką., Niedostępne
Obecnie niedostępne
 
 
 

Strefa Plaża AGH / Karnet 22 maja 2019 / Strefa Plaża AGH, Kraków - Opis wydarzenia:

W tym roku Strefa Plaża AGH zmieni się nie do poznania o czym wkrótce się przekonacie! Na scenie zagrają m. in. Nosowska, Łąki Łan, Nocny Kochanek, Daria Zawiałow, Happysad, Zeus, Bitamina, Małpa oraz Krzysztof Krawczyk. Nie może Was to ominąć!

Z okazji 100-lecia AGH przygotowaliśmy 4-dniowe karnety na wszystkie koncerty odbywające się na Strefie Plaża AGH w ramach Juwenaliów Krakowskich 2019. Karnety przysługują wyłącznie studentom AGH z ważną legitymacją studencką.

Regulamin imprezy Juwenalia Krakowskie 2019 - Strefa Plaża AGH

UWAGA!

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu normalnego oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie.

Gotowy wzór do pobrania: https://docs.google.com/document/d/1KYq5MPX7yBl6b8...


Regulamin imprezy Juwenalia Krakowskie 2019,

Strefa Plaża AGH

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzania. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu lub karnetu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet/karnet na koncert/imprezę, która została odwołana.

2. Na imprezę sprzedawane się bilety oraz karnety.

3. Sprzedaż biletów odbywa się w formie elektronicznej na platformie goingapp.pl oraz ticketclub.pl, a także w formie stacjonarnej m.in. w Klubie Studio przy ul. Budryka 4 w Krakowie.

4. Sprzedaż karnetów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na platformie ticketclub.pl.

5. Karnet może zostać nabyty jedynie przez posiadającego ważną legitymację studenta Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

6. Karnet jest imienny, tzn. jest wystawiany na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany imienia i nazwiska po wypełnieniu formularza na stronie ticketclub.pl i dokonaniu opłaty serwisowej.

7. Karnet uprawnia do wejścia na teren imprez organizowanych w dn. 22-25 maja 2019 r. na terenie Strefy Plaża AGH za okazaniem opaski oraz ważnej legitymacji studenta Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie.

8. Bilet lub karnet nie podlega zamianie, niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż wymieniony powyżej.

9. Posiadacz biletu ulgowego zobowiązany jest okazać ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja studencka) tuż przed wejściem na koncert/imprezę.

10. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji studenckiej AGH podczas odbioru opaski uprawniającej do uczestnictwa w koncertach odbywających się na Strefie Plaża AGH.

11. Opaska będzie uprawniała do uczestnictwa w koncercie/imprezie, która będzie odbywała się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH tj. Strefy Plaża. Uczestnik otrzymuje jedną opaskę, która zachowuje ważność w dn. 22-25 maja 2019 r.

12. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na bilecie, tablicy ogólnej lub w obu w/w miejscach jednocześnie do tego, co następuje:

a. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu/karnetu, który zakłóca ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie koncert/impreza lub w innych uzasadnionych przypadkach.

b. Odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie, gdzie odbywa się impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych (o ile wykonawca koncertu lub organizator imprezy nie postanowi inaczej).

c. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego wezwać posiadacza biletu lub karnetu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie/imprezie wezwać do opuszczenia terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

d. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

e. Odmówić wstępu na koncert/imprezę posiadaczowi biletu lub karnetu, u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, broni, posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników koncertu/imprezy.

13. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na koncert/imprezę tylko w towarzystwie opiekuna prawnego lub za jego pisemną zgodą, okazana przy wejściu do klubu podczas kontroli biletów.

14. Posiadacze biletów lub karnetów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

15. Kupujący bilet lub karnet narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas imprezy (mogą doprowadzić do ataku epilepsji).

16. Kupujący bilet lub karnet zobowiązuje się nie wchodzić z napojami na teren, gdzie będzie odbywać się impreza.

17. Posiadacz biletu lub karnetu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas koncertu/imprezy.

18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

20. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren koncertu/imprezy po opuszczeniu terenu nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie.

21. Karnet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren koncertu/imprezy podczas jednego dnia.

22. Karnet zakupiony w formie elektronicznej będzie podlegał wymianie na opaskę festiwalową. Wymiana będzie możliwa od 20 maja 2019 r. w godz. 12:00-18:00 w Klubie Studio przy ul.Budryka 4 w Krakowie.

23. Uszkodzona opaska festiwalowa nie będzie podstawą do uczestnictwa w koncercie/imprezie.

24. Bilety na nienumerowane miejsca nie upoważniają do domagania się odszkodowania w przypadku słabej widoczności lub wszelkich niewygód spowodowanym miejscem siedzenia.

Wystąpi: Nosowska
Bilety na Nosowska Wystąpi: Krzysztof Krawczyk
Bilety na Krzysztof Krawczyk Wystąpi: Łąki Łan
Bilety na Łąki Łan Wystąpi: Bitamina
Bilety na Bitamina Wystąpi: Nocny Kochanek
Bilety na Nocny Kochanek Wystąpi: Daria Zawiałow
Bilety na Daria Zawiałow Wystąpi: Happysad
Bilety na Happysad

Wyszukiwane hasła

 • Nosowska Kraków
 • Bilety Nosowska
 • Nosowska Kraków
 • Nosowska Kraków bilety
 • Nosowska bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Nosowska Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Nosowska
 • Koncert Nosowska bilety
 • Nosowska Strefa Plaża AGH bilety
 • Krzysztof Krawczyk Kraków
 • Bilety Krzysztof Krawczyk
 • Krzysztof Krawczyk Kraków
 • Krzysztof Krawczyk Kraków bilety
 • Krzysztof Krawczyk bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Krzysztof Krawczyk Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Krzysztof Krawczyk
 • Koncert Krzysztof Krawczyk bilety
 • Krzysztof Krawczyk Strefa Plaża AGH bilety
 • Łąki Łan Kraków
 • Bilety Łąki Łan
 • Łąki Łan Kraków
 • Łąki Łan Kraków bilety
 • Łąki Łan bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Łąki Łan Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Łąki Łan
 • Koncert Łąki Łan bilety
 • Łąki Łan Strefa Plaża AGH bilety
 • Bitamina Kraków
 • Bilety Bitamina
 • Bitamina Kraków
 • Bitamina Kraków bilety
 • Bitamina bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Bitamina Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Bitamina
 • Koncert Bitamina bilety
 • Bitamina Strefa Plaża AGH bilety
 • Nocny Kochanek Kraków
 • Bilety Nocny Kochanek
 • Nocny Kochanek Kraków
 • Nocny Kochanek Kraków bilety
 • Nocny Kochanek bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Nocny Kochanek Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Nocny Kochanek
 • Koncert Nocny Kochanek bilety
 • Nocny Kochanek Strefa Plaża AGH bilety
 • Daria Zawiałow Kraków
 • Bilety Daria Zawiałow
 • Daria Zawiałow Kraków
 • Daria Zawiałow Kraków bilety
 • Daria Zawiałow bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Daria Zawiałow Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Daria Zawiałow
 • Koncert Daria Zawiałow bilety
 • Daria Zawiałow Strefa Plaża AGH bilety
 • Happysad Kraków
 • Bilety Happysad
 • Happysad Kraków
 • Happysad Kraków bilety
 • Happysad bilety Kraków 22.05.2019
 • Bilety Happysad Strefa Plaża AGH
 • Koncert w Strefa Plaża AGH Happysad
 • Koncert Happysad bilety
 • Happysad Strefa Plaża AGH bilety
Zobacz więcej
Twój koszyk jest pusty
Mazolewski/Porter - zdjęcie główne wydarzenia

Fan kupił bilet na
Mazolewski/Porter
minutę temu