Fort XXII

Wyb. M.J, Piłsudskiego 7, 37-700 Przemyśl