Pub na Wzgórzu

Ks. Prymasa Augusta Hlonda 62, 41-933 Bytom