Restauracja Baczewskich

Al. Szucha 17/19, 00-582 Warszawa