Stadion Syrenka

(wejście od ul. Batorego 10), 02-591 Warszawa